Thế nào là một quốc gia?

Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Câu trả lời được chấp nhận rộng rãi nhất là 195, chính là 195 thành viên của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, con số đó có thể lên đến hơn 200, tùy thuộc vào định nghĩa cụm từ “quốc gia” ở một số nơi nhất định, bao …

Thế nào là một quốc gia? Read More »